Konkurs 8 Wspaniałych 2018

Zapraszamy wolontariuszy ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich do udziału w XIX Opolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych 2018”.

Konkurs w swoich założeniach promuje aktywnie działającą młodzież, której prospołeczne postawy wywierają pozytywny wpływ na najbliższe otoczenie: grupy rówieśników, sąsiadów, środowisko szkolne i lokalne. Jego celem jest rozbudzanie wrażliwości młodzieży na potrzeby innych, zachęcanie do niesienia pomocy tam, gdzie jest ona niezbędna i kształtowanie osobowości młodzieży w duchu odpowiedzialności i życzliwości.

Idee wolontariatu i praca wolontariuszy są znane i obecne w każdej szkole. Celem naszych działań jest wzmacnianie ich systematyczności i skuteczności. Poprzez konkurs pragniemy zwrócić uwagę na młodzież, która nie pozostaje bierna i obojętna, ale dzięki swoim postawom oraz działaniom zasługuje na to, aby być wzorem dla swoich rówieśników. Celem Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” jest promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu oraz powoływanie w szkołach Klubów Ośmiu, działającego według programu: „Wychowanie przez działanie”.

Serdecznie zapraszamy liderów wolontariatu, opiekunów Szkolnych Klubów Ośmiu oraz opiekunów innych szkolnych grup wolontariuszy do zgłaszania kandydatów.

Regulamin konkursu, karta zgłoszenia kandydata, a także kalendarz prac konkursowych znajdują się na stronie Fundacji Świat Na Tak oraz na stronie www.rcre.opolskie.pl w zakładce „Konkursy”.

Karty zgłoszenia uczestników prosimy przesyłać do 02.02.2018, drogą listową lub mailową na adres: RCRE OPOLE, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27, lub jwos@rcre.opolskie.pl z dopiskiem Konkurs Ośmiu Wspaniałych 2018r.,

przesłuchanie odbędzie się 6 lutego 2018 r. s. 2.4 RCRE, przy ul. Głogowskiej 27, godz. 9.00 -15.00.  (wtorek) w RCRE przy ulicy Głogowskiej 27.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału. Bliższe informacje: Jolanta Woś – Radziej tel. 77-404-75-84; kom. 781312612, jwos@rcre.opolskie.pl,

Pliki do pobrania

EDYCJA WOJEWÓDZKA

Karta zgłoszeniowa ze zdjęciem – edycja Ogólnopolska
Karta zgłoszeniowa grupy – edycja Ogólnopolska