Sieci

Klub Kreatywnego Nauczyciela – sieć

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu serdecznie zaprasza nauczycieli wszystkich szczebli edukacji do udziału w kolejnym spotkaniu w ramach sieci współpracy i samokształcenia na temat: Pracy z uczniem zdolnym Uwaga zmiana terminu: Zajęcia odbędą się 28  kwietnia 2017 r. w godz15:30 – 17:45 w siedzibie RCRE, Opole, ul. Głogowska 27, […]

Nowa forma doskonalenia nauczycieli – AKADEMIA BELFRA -SIEĆ

Jesteś nauczycielem poszukującym, twórczym i przełamującym schematy, zależy Ci na uczniu, jego umiejętnościach- PRZYJDŹ . Cel: rozpowszechnianie współczesnego modelu edukacji, aktywnego poznawania, poszukiwania rozwiązań, negocjowania społecznego, samodzielnego dochodzenia do wiedzy i zdobywania umiejętności, twórczego rozwiązywania problemów, nauczania pytajnego, innowacyjnych działań Pierwsze spotkanie Sieci pt: „Otwórz mózg” odbędzie się 20 kwietnia 2017r. w RZPWE w Opolu, […]