Opolska Sieć Promująca Zdrowie

Opolska Sieć Szkół Promujących Zdrowie – wręczenie certyfikatów i przyznanie dyplomów

Uprzejmie informuję, że 30 sierpnia 2017 r. po wnikliwym rozpatrzeniu wniosków oraz przedłożonej przez placówki dokumentacji, Wojewódzki  Zespół Wspierający Szkoły Promujące Zdrowie przyjął do Opolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie 22 placówki, a dwie otrzymały Wojewódzki Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie. Certyfikat jest wyróżnieniem przyznawanym placówkom, które czynnie promują idee prozdrowotne i prowadzą systematyczne i wynikające z […]