Kursy

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

to program profilaktyki uniwersalnej, ukierunkowany na: przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży, podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, nauka dialogu i budowania więzi z dzieckiem opartych na […]

Studia podyplomowe Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

Uprzejmie informuję, że wraz z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu rozpoczynamy II nabór w roku szkolnym 2016/17 na studia podyplomowe Bibliotekoznawstwo z informacją naukową prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, (Dz. U. z 2012r. poz. […]

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

To program profilaktyki uniwersalnej, ukierunkowany na: przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży, podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, nauka dialogu i budowania więzi z dzieckiem opartych na […]

Międzynarodowy Konkurs „KANGUR MATEMATYCZNY”

Szanowni Dyrektorzy szkół i Szkolni Organizatorzy Konkursu!! Uprzejmie informuję, że 16 marca 2017  roku po raz dwudziesty szósty w Polsce odbędzie się Międzynarodowy Konkurs „KANGUR MATEMATYCZNY” Zgłaszanie uczestników do konkursu „Kangur Matematyczny” odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Szkoły zgłaszają udział uczestników w Konkursie za pomocą swojego konta. Jeśli konto szkoły nie zostało jeszcze utworzone  to […]

Studia podyplomowe Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

W roku szkolnym 2016/17 wraz z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu zapraszamy Państwa na studia podyplomowe Bibliotekoznawstwo z informacją naukową prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, (Dz. U. z 2012r. poz. 131). Studia przygotowują do […]

KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH W PRZEDSZKOLACH I KLASACH I-III

Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego nauczania jezyka obcego (angielskiego/niemieckiego) Do dnia 31 sierpnia 2020 r. obowiązuje okres przejściowy, w ramach którego nauczyciele wychowania przedszkolnego, legitymujący się. znajomością języka obcego na poziomie min. B2, potwierdzoną odpowiednim certyfikatem (zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od […]

Kurs „Jak tworzyć szkołę promująca zdrowie?”

Zaproszenie na szkolenie Wszystkie placówki, które chcą wdrażać koncepcję Szkoły Promującej Zdrowie i  zostać członkiem wojewódzkiej – Opolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie  zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu dla szkolnych koordynatorów promocji zdrowia. Program SzPZ rozwijany był w Polsce w ramach Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ), utworzonej w 1992 r., od 1 stycznia 2008 r. […]

Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej

Szanowni Państwo, Do połowy października przedłużamy rekrutację na: KURS KWALIFIKACYJNY DLA OŚWIATOWEJ KADRY KIEROWNICZEJ Z ZAKRESU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Jest on adresowany do dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach – posiadających kwalifikacje nauczycielskie. Kurs nadaje kwalifikacje do zajmowania stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 […]

Kurs językowy w aspekcie dwujęzyczności (Nowa edycja) – Program Niwki 2015 – rekrutacja dodatkowa

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do uzyskania certyfikatu Goethe Institut na poziomie B2. Warunkiem zakwalifikowania się do udziału w kursie jest znajomość języka niemieckiego na poziomie min. A2. Poziom znajomości języka kandydatów  będzie weryfikowany testem diagnozującym, który odbędzie się 28 sierpnia o godz. 12.00 w siedzibie RCRE w Opolu. Zainteresowanych prosimy o przesłanie wypełnionej karty […]

Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu serdecznie zaprasza nauczycieli wszystkich szczebli edukacyjnych, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do pracy w bibliotece szkolnej. Czas rekrutacji – do 20 września 2015. Kurs trwa dwa semestry. Termin zakończenia planowany jest na czerwiec 2016 roku. Koszt udziału wynosi 1 600 zł. (istnieje możliwość dokonania wpłaty w ratach). W związku ze […]