Większe możliwości doskonalenia nauczycieli

Porozumienie o współpracy pomiędzy Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji a Niemieckim Towarzystwem Oświatowym

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji oraz Niemieckie Towarzystwo Oświatowe w dniu 13.02.2018 r. podpisały porozumienie o współpracy. Była to w zasadzie formalność, ponieważ obie Placówki współdziałają ze sobą na płaszczyźnie edukacyjno-kulturowej już od ponad 6 lat. Efektem tej współpracy jest wiele nowych  przedsięwzięć w obszarze doskonalenia nauczycieli, między innymi organizowana co roku międzynarodowa Letnia, Zimowa i Jesienna Akademia – seminarium dla nauczycieli języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. Do wspólnych inicjatyw należą także konferencje i warsztaty językowe dla nauczycieli nie tylko z  Opolszczyzny ale również ze Śląska, takie jak np. Europejski Dzień Języków  czy Dzień Języka Ojczystego. Wydarzenia te organizowane są już cyklicznie i cieszą się wśród nauczycieli regionu ogromnym zainteresowaniem.

Obie Instytucje to dla nauczycieli germanistów oraz nauczycieli języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej dwie najistotniejsze jednostki szkoleniowe w regionie. Szerokie spektrum działań, jakie podejmują na rzecz wyposażenia kadry pedagogicznej w nowe, niekonwencjonalne metody pracy skutkuje organizowaniem wielu ciekawych warsztatów i inicjatyw oświatowych.

Lata wspólnej działalności spowodowały, iż postanowiliśmy sformalizować naszą współpracę.

Opole, dnia 13.02.2018 r.

http://radio.opole.pl/100,227900,dwie-placowki-sformalizowaly-wspolprace-beda-dos

http://doxa.fm/aktualnosci/region/umowa-o-edukacji-dla-nauczycieli-jezyka-niemieckiego-podpisana/