Konferencja: Doradztwo zawodowe – perspektywy i praktyczne rozwiązania

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję realizowaną w ramach Grantów Opolskiego Kuratora Oświaty.

Tematem przewodnim konferencji jest „Doradztwo zawodowe- perspektywy i praktyczne rozwiązania”.

Będziemy gościć wyjątkowych prelegentów, w tym dr Dariusza Danilewicza doktora nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członka Senackiej Komisji Programowej, członka Rady Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, koordynatora największych w kraju programów edukacji ekonomicznej skierowanych do środowisk szkolnych, wieloletniego kierownika podyplomowych studiów SGH z zakresu doradztwa zawodowego oraz kierowania rozwojem i coachingu o wysokiej renomie i wysokich ocenach absolwentów, a także  projektu Poradnictwo zawodowe i job coaching ukierunkowanego na rozwój kompetencji dla doradców zawodowych, doradców klienta i pośredników pracy.

Panią Annę Pregler eksperta wiodącego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, koordynatora projektu „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”, którego głównym celem jest stworzenie ram efektywnego funkcjonowania doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty poprzez wypracowanie ramowych programów i rozwiązań organizacyjnych w zakresie realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty. W trakcie realizacji projektu zostaną opracowane standardy realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, uwzględniające potrzeby uczniów i dorosłych, uczących się na różnych poziomach edukacyjnych i w różnych typach szkół i placówek oraz wzorcowe rozwiązania organizacyjne w zakresie funkcjonowania wewnątrzszkolnych systemów doradztwa, z uwzględnieniem współpracy wszystkich osób mających wpływ na efektywność doradztwa w szkole.

Panią Ewelinę Urbańczyk kierownika Wydziału Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, która przybliży nam temat – Doradztwo zawodowe jako czynnik wspomagający  rozwój kompetencji zawodowych  dla zmieniającego się rynku pracy.

Na konferencji zaprezentowana będzie również autorska innowacja pedagogiczna RZPWE w Opolu pt. „Brzeski system doradztwa edukacyjno – zawodowego – od przedszkola do gimnazjum” jako przykład dobrej praktyki w regionie. Moduł ten zaprezentuje Pani Elżbieta Jurkowska, kierownik pracowni Kształcenia zawodowego i doradztwa zawodowego RZPWE w Opolu, autorka innowacji wraz z przedstawicielami JST- Gminy Brzeg realizującymi innowację w szkołach i przedszkolach.

Zapisy i Pełny Program konferencji dostępny jest pod adresem strony internetowej https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/1254

Konferencja odbędzie się w dniu 05 grudnia 2017 r. w siedzibie Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, ul. Głogowska 27, sala 1.7.

Kierownik konferencji:
Elżbieta Jurkowska, e-mail: ejurkowska@rcre.opolskie.pl tel.: 77 404 75 56