Nowe strategie kształcenia dzieci młodszych z elementami programowania

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

serdecznie zaprasza

nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i kształcenia specjalnego

na konferencję metodyczną z warsztatami

w dniu 2 października 2017r.

w siedzibie RCRE, przy ul. Głogowskiej 27 w Opolu

Program spotkania

02. 10. 2017 Miejsce:  RCRE, ul. Głogowska 27,

sala audytoryjna 1.7

Godzina Część plenarna
13.30-14.00 Rejestracja uczestników
14.00-14.15 Otwarcie konferencji  – Lesław Tomczak dyrektor RZPWE w Opolu

Prezentacja programu.  Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018Anna Patelska-Górna – nauczyciel konsultant RZPWE w Opolu

 

14.15-14.40

W poszukiwaniu drogi do sukcesów matematycznych dziecka – realizacja II-go priorytetu MEN –Krystyna Dąbek – nauczyciel konsultant RZPWE w Opolu
14.40-15.10 Jak rozpocząć naukę programowania w klasach I-III w oparciu o nową podstawę programową Roland Zimek i Tomasz Stokłosa – nauczyciele konsultanci RZPWE
w Opolu
15.10-15.25 Zmiany w realizacji podstawy programowej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym – Alicja Całus – nauczyciel konsultanr RZPWE w Opolu
15.25-15.45

 

Promocja  OPOLSKIEGO SYSTEMU DORADZTWA METODYCZNEGO  –Renata Najwer – nauczyciel konsultant RZPWE w Opolu, koordynator Regionalnego Systemu Doradztwa Metodycznego

Doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i kształcenia specjalnego w RZPWE Anna Patelska-Górna – nauczyciel konsultant RZPWE w Opolu

15.45-16.00 Przerwa
Godzina WARSZTATY
Warsztaty zaplanowano w  dwóch turach:

16.00-16.45

oraz

16.50-17.35

Wykorzystanie kodowania w czasie zabaw w przedszkolu – Anna  Lalik, Krystyna Rokita i Irena Gołdyn – nauczyciele doradcy metodyczni  RZPEW w Opolu

sala nr 2.16

Gry dydaktyczne i strategiczne – Marzenna Stein, mgr Joanna Szymczak, Katarzyna Przybyszewska – nauczyciele doradcy metodyczni  RZPEW w Opolu

sala nr 1.7

Aplikacje komputerowe, kodowanie – Małgorzata Ruzik – nauczyciel doradca metodyczny oraz Bronisława Niespor – nauczyciel konsultant  RZPEW w Opolu

sala nr 1.34

Gry terenowe – przykłady – Aneta Barcewicz, mgr Joanna Migoń, Sławomir Kossakowski – nauczyciele doradcy metodyczni  RZPEW w Opolu

sala nr 2.1

Sztuka jako element kodowania –Wiesława Podgórska – nauczyciel doradca metodyczny oraz  Alicja Ościłowska – nauczyciel konsultant  RZPEW w Opolu

sala nr 2.4

Wychowanie do dwujęzyczności – Krystyna Dąbek – nauczyciel konsultant RZPWE w Opolu

sala nr 1.8

Koszt udziału w konferencji wynosi 40 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto RZPWE w Opolu

Numer konta bankowego: 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743

Z dopiskiem: Nowe strategie kształcenia…  nr 246/Konf/RCRE/17

Dla nauczycieli objętych systemem doradztwa metodycznego udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia  27 .09. 2017

karta zgłoszenia https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/1193

Zapisy do poszczególnych grup warsztatowych odbędą się w dniu konferencji.

 

Karta zgłoszenia dla nauczycieli objętych systemem doradztwa metodycznego. https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/1194

 

Kontakt: Anna Patelska-Górna

apatelska@rcre.opolskie.pl

Tel. 77 404 75 80

Serdecznie zapraszamy!