Konferencja pt. Wychowawcze wyzwania w okresie dojrzewania dzieci i młodzieży.

Zapraszamy nauczycieli wychowania do życia w rodzinie, pedagogów, psychologów i wychowawców do udziału w konferencji, która odbędzie się 19 września 2017r. (wtorek) w RCRE w Opolu, ul. Głogowska 27 w sali 1.7 (parter).

Celem konferencji jest:

  • uświadomienie roli zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
  • doskonalenie umiejętności wspierania uczniów w osiąganiu dojrzałości psychoseksualnej.

Tematyka konferencji realizuje priorytet Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018 wzmacnianie wychowawczej roli szkoły;

Program:
8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 – 9.30 Otwarcie konferencji.
Realizacja zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie począwszy od IV klasy szkoły podstawowej do III klasy szkoły ponadpodstawowej, w szkole branżowej, w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.
9.30 – 10.30 sesja 1 – Czy ze mną jest coś nie tak?
Kształtowanie się tożsamości płciowej – mgr Karolina Hołownia
10.30 – 12.00 sesja 2 – Czy to jest miłość, czy to jest kochanie?
Dorastanie do miłości – mgr Barbara Charczuk
12.00 – 12.30 Przerwa
12.30 – 14.30 sesja 3 – A co z seksem?
Jak rozmawiać z nastolatkami o seksualności? – mgr Karolina Hołownia
14.30 – 15.00 Dyskusja, sprawy bieżące.

Gościem konferencji będzie Wydawnictwo RUBIKON z najnowszą ofertą wydawniczą dotyczącą wychowania do życia w rodzinie, co umożliwi zaopatrzenie się w programy, podręczniki, scenariusze zajęć, ćwiczenia i filmy.

Koszt szkolenia to kwota 40 zł., którą należy wpłacić na konto
Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu a dowód wpłaty okazać przy rejestracji.
Numer konta: 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743
z dopiskiem Konferencja nt. Wychowawcze wyzwania…. Nr 232/Konf./RCRE/17
Po dokonaniu wpłaty każda osoba pocztą otrzyma imienną fakturę.
Jeśli wpłaty dokona szkoła faktura zostanie wystawiona na nią.
W przypadku, gdyby księgowość szkoły życzyła sobie fakturę przed dokonaniem wpłaty konieczne jest przesłanie na adres email bcharczuk@rcre.opolskie.pl danych do faktury tj. nazwy, adresu i nr NIP nabywcy i odbiorcy oraz imienia i nazwiska uczestnika szkolenia.
Zapisy przyjmujemy do 15 września 2017r. Ilość miejsc jest ograniczona i o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zapisy.
UWAGA: Terminowe dokonanie wpłaty jest warunkiem otrzymania zaświadczenia.

Słów kilka o prelegentach:
mgr Karolina Hołownia – nauczyciel, pedagog, doradca seksuologiczny. Od 2011 roku współpracuje z Kliniką Medyczną Choices w Joplin, w stanie Missouri w USA, która zajmuje się m. in. profilaktyką ryzykownych zachowań seksualnych. Tam dwukrotnie odbyła staż i została przeszkolona do pracy z młodzieżą i rodzicami w temacie aktywności seksualnej nastolatków. Oprócz tego uczestniczyła w innych szkoleniach dotyczących zdrowia seksualnego w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. W 2014 roku założyła Fundację Warto, w ramach której prowadzi warsztaty z młodzieżą, spotkania z rodzicami i nauczycielami.
mgr Barbara Charczuk – nauczyciel konsultant ds. wychowania do życia w rodzinie Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, pedagog, doradca rodzinny, współpracuje z Uniwersytetem Opolskim i WSZiA w Opolu, autorka ośmiu artykułów w czasopismach i pozycjach zwartych oraz serii książek z zakresu wychowania do życia w rodzinie; Wygrajmy razem, Wygrajmy młodość, Wygrajmy przyszłość i Scenariuszy zajęć dla klasy VII SP oraz książki Szkoła Dialogu dotyczącej współpracy z rodzicami. Od 2005 roku wojewódzki koordynator i trener ogólnopolskiego programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

Szczegółowe informacje na temat konferencji można uzyskać drogą telefoniczną 77/404 75 52 lub elektroniczną, email – bcharczuk@rcre.opolskie.pl

Serdecznie zapraszam
Barbara Charczuk