Konferencja: „Dwujęzyczne Dzieci”

Zapraszamy na konferencję „Dwujęzyczne Dzieci”

Karta zgłoszenia

Program Konferencji szkoleniowej „Dwujęzyczne Dzieci”

21-22 września 2017 r.

Wychowanie do dwujęzyczności,
realizacja Programu Powszechnej Dwujęzyczności – Dwujęzyczne Dzieci (język angielski)

21 września 2017

13.00 – 13.30 –  Rejestracja, zakwaterowanie

13.30 – 14.30 – Obiad

14.30 – 14.45 – Rozpoczęcie spotkania, przedstawienie założeń i prelegentów;  Lesław Tomczak, dyrektor RZPWE w Opolu

14.45 – 15.15 – Dwujęzyczność z perspektywy polskiego podwórka – Waldemar Miksa, krajowy  koordynator Programu Powszechnej Dwujęzyczności – Dwujęzyczne Dzieci

15.15 – 16.00 – Wspieranie dzieci we wrastaniu do dwujęzyczności  – Claire Selby, autorka Programu Powszechnej Dwujęzyczności – Dwujęzyczne Dzieci

16.00 – 16.15 – Przerwa kawowa

16.15 – 16.45 – Opolskie rozwiązania w zakresie  modelu wsparcia nauczycieli w realizacji Programu Powszechnej Dwujęzyczności – Dwujęzyczne Dzieci –  Lesław Tomczak, dyrektor RZPWE w Opolu

16.45 – 17.15 – Pochwalmy się. To nam wyszło! – Liliana Cieślar, koordynator ds. dwujęzyczności

17.15 – 17.45 –  Realizacja innowacji pedagogicznej „Budowanie środowiska dwujęzycznego wspierającego efektywną naukę języka angielskiego w przedszkolu” – Krystyna Dąbek, nauczyciel konsultant RCRE w Opolu

17.45 – 18. 15 – Panel dyskusyjny

18.30 – Kolacja (przy dobrej pogodzie ognisko)

22 września 2017

9.00 – 9.30 – Śniadanie

9.30 – 10.00 – Baby Beetles, nowi przyjaciele dzieci. Zajęcia pokazowe z udziałem dzieci z wykorzystaniem obudowy metodycznej  programu „Dwujęzyczne Dzieci” – Krystyna Dąbek, nauczyciel konsultant RCRE

10.00 -10.15 – Wręczenie dzieciom upominków

10.15 – 10.30 – Omówienie zajęć, dyskusja

10.30 – 11. 00 – Immersja językowa z przedszkolnego dywanu do szkolnej ławki. Z doświadczeń nauczyciela – Alicja Jadach, nauczyciel PSP nr 15 W Opolu

11.00- 11.15 – Przerwa kawowa

11.15-11.45 – Międzynarodowe perspektywy rozwoju Programu Powszechnej Dwujęzyczności – Dwujęzyczne Dzieci –Waldemar Miksa, krajowy  koordynator Programu Powszechnej Dwujęzyczności – Dwujęzyczne Dzieci

11.45- 12.15 – Yellow Beetle i ja. Materiał wspierający nauczyciela we wdrażaniu programu – Krystyna Dąbek, nauczyciel konsultant RCRE

12.15 – 12.45 – Praca w grupach. Model kompleksowego wprowadzanie dwujęzyczności

12.45 – 13.15 – Omówienie pracy w grupach

13.15 – 13.30 – Zakończenie, podsumowanie – Lesław Tomczak, dyrektor RZPWE w Opolu

13.30 – Obiad i pożegnanie

 

Opłata za udział w konferencji: 185 zł

Miejsce szkolenia: OS Niwki

Kontakt:

Krystyna Dąbek

Pracownia Systemu Doskonalenia i Wsparcia Metodycznego

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

tel: +48 77 404 75 81; email: kdabek@rcre.opolskie.pl