Forum wicedyrektorów placówek oświatowych

Pracownia Organizacji i Zarządzania Oświatą Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu zaprasza:

na jesienne Forum wicedyrektorów placówek oświatowych

19- 20 listopada 2015r. (czwartek – piątek)

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy RCRE Opole/Niwki, 46-053 Niwki, ul. Wiejska 17,

Szkolenie ma na celu:

 • uporządkowanie wiedzy na temat organizacji pracy szkoły w świetle obowiązującego prawa;
 • budowanie dobrej komunikacji z rodzicami uczniów w nadzorze pedagogicznym;
 • zaktualizowanie wiedzy dotyczącej wizerunku i praw autorskich dziecka w szkole;
 • EWD w praktyce;
 • podjęcie dyskusji nad wykorzystaniem tablicy interaktywnej w szkole oraz wdrażaniem projektów eTwinning.

Tematyka Forum:

 • Czy dobrze uczymy? Metody oceny efektywności nauczania w szkole.
 • Czy skutecznie współpracujemy i komunikujemy się z rodzicami? Arkusz obserwacji spotkania z rodzicami.
 • Wizerunek i prawa autorskie dziecka w szkole, w obliczu prawa.
 • Praca z tablicą interaktywną w szkole.
 • Wykorzystanie programu eTwinning do realizacji zadań w szkole.
 • Prawo oświatowe w praktyce – „Open space”.

*zachęcamy Państwa do przesłania na niżej podane adresy e-mailowe pytań, które przekażemy do ekspertów prowadzących szkolenie.

Koszt udziału w Forum wynosi 250 zł.

Wpłatę należy dokonać na konto:
Bank Millennium S.A. O/Opole 431160 2202 0000 0002 1633 5541
Na dowodzie wpłaty prosimy o zamieszczenie informacji: „Forum wicedyrektorów placówek oświatowych“ Nr 7/F/15

(Istnieje możliwość wystawienia przez RCRE faktury przelewowej po odbytym szkoleniu)

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia, która znajduje się na stronie internetowej RCRE http://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/417-forum-wicedyrektorow-placowek-oswiatowych?

Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 listopada 2015r. lub do wyczerpania miejsc.

Wszelkie pytania dotyczące Forum proszę kierować do:

Elżbiety Jurkowskiej – kierownik formy, tel.: 77 404 75 56, e-mail: ejurkowska@rcre.opolskie.pl

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

                                                                                                       Serdecznie zapraszamy